Vývoj trhu

Vývoj trhu finančních produktů ilustruje, jak se v Čechách jednak vyvýjí finanční chování občanů a jednak jak se proměňují finanční instituce na našem území. Pojďme si zde tedy vyvěsit několik málo čísel a říct několik novinek z této důležité oblasti tak, jak se jeví na počátku nového roku. Na území České republiky v současnosti operuje 37 bank, které reprezentují 99 % bankovního sektoru. Vývoj trhu českého bankovnictví momentálně vysílá spíše pozitivní zprávy. ČNB sděluje, že rok začínáme se stabilním a ziskovým domácím bankovním sektorem. Pro hodnocení stability je zejména důležitý poměr vkladů a úvěrů a právě ten je teď u nás jeden z nejpříznivějších v Evropě. 75 % vkladů oproti 25 % úvěrů je příznivý stav, který zaručuje, že české banky nejsou závislé na zahraničním kapitálu. ČNB každoročně testuje likviditu bank a výsledky testů jsou dlouhodobě velmi uspokojivé. Naše banky by teoreticky měly přestát i zásadní ekonomické výkyvy a krize. Zásadním ukazatelem je zde kapitálový poměr bank, který nám říká nakolik jsou banky schopny dostát svým závazkům, tedy v podstatě a jednoduše, zda jsou schopny vyplácet klienty. Jelikož banky prokazují zdravý kapitálový poměr, klienti se nemusí obávat o své vklady. I v případě dlouhodobé mezinárodní krize by kapitálový poměr bank neklesl pod limitních 8 % a banky by tudíž byly schopny vyplácet! Česká národní banka také bedlivě hlídá, zda dceřinné banky neodvádějí příliš mnoho kapitálu k jejich mateřským zahraničním institucím. Vývoj trhu z pohledu bankovnictví signalizuje, že k českému bankovnictví můžeme mít důvěru i v roce 2016. Ovšem jestli se i naše osobní finanční situace budou dobře vyvýjet, to je už jen a jen na nás. Česká národní banka na svých stránkách zanechala velmi hezké doporučení, tak zvaný Pravidlo šesti „P“: Přemýšlet, Poptávat se, Porovnat, Poradit se, Počítat a Propočítávat a až poté Podepsat!

(Visited 85 times, 1 visits today)