Zákony

V loňském roce se konala v našem státě velká akce České obhodní inspekce, zaměřená na kontrolu dodržování podmínek těch, kteří poskytují spotřebitelské úvěry. Ti musí dodržovat zákony, které jsou jasně definovány, konkrétně zák. č. 145/2010 Sb. Činitelé provedli celkem 57 kontrol, přičemž zkontrolováno bylo 44 firem a 14 fyzických osob. 42 z nich působilo jako zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů a 13 přímo jako poskytovalé, jinak řečeno také jako věřitelé. Inspektoři, kteří kontroly prováděli, zjistili nedostatky u téměř dvou třetin kontrolovaných a celkově uložili pokuty ve výši 897 000 Kč. Pravděpodobně nebude velkým překvapením, že nejčastější problémy byly následující: 1) Klamavé obchodní praktiky, konkrétně neposkytování všech důležitých informací při reprezentaci firem, například informace o tom, kdo je zprostředkovatel a kdo věřitel. 2) Poskytovatelé služeb si ne vždy ověřovali schopnost dlužníků splácet. 3) Špatné bylo i sepisování smluv, které neobsahovaly všechny povinné informace. Nejvíce kontrol bylo provedeno v Ústeckém a Libereckém kraji, přičemž zákony nejvíce porušovali podnikatelé v kraji Plzeňském a Karlovarském. Nejmenší problémy se zákony pak měli naopak v Jihočeském kraji a na Vysočině, kde byly nalezeny problémy jen u 12,5% dotazovaných. V jednom z případů se dokonce objevil problém, který je pravděpodobně nejzávažnější. Cílový zákazník byl diskriminován, protože poskytovatel úvěrů omezil věkovou hranici půjček maximálním věkem 65 let. Suma sumárum je z provedených kontrol jasné, že na trhu poskytovaných půjček se stále objevují ty, které nejsou v souladu se zákonem. Jako cílový zákazník tedy nejste přesně informováni o tom, jaké jsou pravdivé podmínky půjčky, což je samozřejmě nezákonné, a vy tak máte možnost se bránit. Můžete tomu ale i předejít, a to vhodným zvolením poskytovatele půjček. Máte hned několik možností, jak tak učinit. Ideální je najít někoho, kdo už s daným poskytovatelem půjček má zkušenost! Poptejte se svých známých, nebo si důkladně přečtěte dostupné recenze a další informace na internetu. Jsou velmi často aktuální a přesné!

(Visited 88 times, 1 visits today)